Skip to main content

Meer informatie over onze geüpdatete Servicevoorwaarden

AWO7437vx12@hotmail.com
Op 5 januari 2022 voeren we een paar wijzigingen door in onze Servicevoorwaarden. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de manier waarop u Google-services gebruikt, maar ze maken het makkelijker om te begrijpen wat u van Google kunt verwachten (en wat wij van u verwachten) als u onze services gebruikt.
U kunt de nieuwe voorwaarden hier <accounts.google.com/AccountChooser?Email=AWO7437vx12@hotmail.com&amp;continue=https://policies.google.com/terms/update%3Futm_source%3Dtos2022-email%26utm_medium%3Demail> bekijken. We hebben ook een overzicht van de belangrijkste wijzigingen <accounts.google.com/AccountChooser?Email=AWO7437vx12@hotmail.com&amp;continue=https://policies.google.com/terms/changes%3Futm_source%3Dtos2022-email%26utm_medium%3Demail> gemaakt. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
– *Meer duidelijkheid over wat u van Google kunt verwachten en wat wij van u verwachten:* We geven meer voorbeelden om het wederzijds respectvolle gedrag te omschrijven dat wij van al onze gebruikers verwachten. We bieden ook meer transparantie over hoe we onze digitale content, services en goederen ontwikkelen, verbeteren en updaten, waaronder meer informatie over de redenen waarom we wijzigingen aanbrengen en wettelijk vereiste updates doorvoeren, de kennisgeving die we u vooraf sturen en uw recht om uw overeenkomst met ons te herroepen. – *Wettelijke garantie:* We vatten de wettelijke garanties samen waarop u recht heeft op grond van de consumentenwetgeving in de EER als u onze digitale content, services en goederen gebruikt. – *Herroepingsrecht:* We geven informatie over uw wettelijke recht om binnen 14 dagen nadat u heeft ingestemd met de voorwaarden er alsnog van af te zien als u een consument bent die in de Europese Economische Ruimte (EER) woont. We voegen ook een kopie bij van de modelinstructies voor herroeping van de EU als u van dat recht gebruik wilt maken. – *Aanvullende definities:* We geven meer toelichting zodat u wettelijke concepten die we gebruiken in onze voorwaarden beter kunt begrijpen, waaronder ‘commerciële garantie’, ‘wettelijke garantie’ en ‘conformiteitsgebrek’. – *Betere leesbaarheid:* Hoewel onze voorwaarden een juridisch document blijven, hebben we ons best gedaan ze zo te formuleren dat ze makkelijker te begrijpen zijn, onder meer door sommige onderwerpen opnieuw te ordenen zodat ze makkelijker te vinden zijn.
Als u gebruikmaakt van Family Link om een Google-account te beheren voor iemand anders, vragen we u even de tijd te nemen om diegene te informeren over deze wijzigingen.
Bedankt dat je Google gebruikt.
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
We sturen u deze e-mail om u te informeren over belangrijke wijzigingen in de Servicevoorwaarden van Google.

Wilco

Met vriendelijke groet, Wout Brandsma
[image: logo_DRIVe] DRIVe Diepenmarsweg 2b, 7437 RM Loo-Bathmen
+31 6 55 30 01 43 driv-e.nl